Gwarancja

Naszym klientom udzielamy 3-letnią gwarancję na wykonane przez nas prace budowlane.
Na użyte materiały i wmontowane urządzenia, obowiązuje gwarancja producenta.

Ponadto
Gwarantujemy
 • brak zaliczek
 • niezmienność ceny
 • terminowość
 • jakość materiałów
 • wsparcie
 • solidne wykonanie
 • rozliczenie dopiero po zakończeniu danego etapu
 • raz ustalony koszt, obowiązuje przez cały czas trwania budowy
 • ustaloną w harmonogramie prac
 • potwierdzoną przez producentów atestami i certyfikatami
 • podczas całego procesu przygotowań i realizacji Inwestycji
 • zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz normami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego